SKU 12113

铂金碧玺和钻石戒指

正常价格 $2,490.00

含税。 运费 在结账时计算。

铂金碧玺和钻石戒指,中心方形切割碧玺重约 0.80 克拉,颜色为深绿色。 2 颗圆形单切钻石总重量约为 0.06 克拉,净度为 SI,颜色为 G/H。

Ref3000