SKU 10887

9ct 黄金蓝宝石和钻石吊坠

正常价格 $225.00

含税。 运费 在结账时计算。

9ct 黄金心形吊坠。 2 颗马眼形切割深蓝色蓝宝石有 2 颗爪镶在心形中央。 1 颗明亮式切割钻石,重 0.005 克拉,4 爪镶嵌在蓝宝石上方。