SKU 12059

18ct 黄金和白金蓝宝石钻石戒指

正常价格 $3,890.00

含税。 运费 在结账时计算。

18 克拉黄金和白金蓝宝石和钻石戒指,中心圆形切割蓝宝石表圈,重约 1.00 克拉,颜色深。

18 颗圆形明亮式切割钻石,总重量约为 0.18 克拉。

SI 净度,G/H 颜色。

Ref3000