SKU 11496

18 克拉白金粉红色蓝宝石和钻石吊式耳环

正常价格 $2,659.00

含税。 运费 在结账时计算。

18 克拉白金蓝宝石和钻石耳环,镶嵌两颗圆形切割蓝宝石,重约 0.10 克拉,颜色为鲜艳的深粉色。 52 颗圆形明亮式切割钻石,总重量约为 0.26 克拉。

颜色 F/G,清晰度 SI。

Ref3000