SKU 11707

18ct 白金蓝宝石和钻石戒指

正常价格 $1,425.00

含税。 运费 在结账时计算。

18 克拉白金蓝宝石和钻石戒指,中央镶嵌祖母绿切割合成蓝宝石,重约 6.00 克拉,颜色为深蓝色。

4 颗方形切割合成蓝宝石,总重量约为 0.40 克拉,颜色深。

10 颗圆形单切钻石总重量约为 0.05 克拉,净度为 SI,颜色为 G。

Ref3000